به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > pages > FAQFanni3  

Web Part Page Title Bar image
FAQFanni3

فهرست بها - تجزیه بها
سال 1383
سال 1384
سال 1386
سال 1387
سال 1387 - تجزيه بها
سال 1391
فهرست بها - سال 1392
سال 1392 - تجزيه بها
فهرست بها - 1393
فهرست بها - سال 1394
سال 1394 - تجزيه بها
فهرست بها - سال 1395
فهرست بها - سال 1396
فهرست بها - سال 1397
شرح رديف هاي فهرست بها
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی1397 -ابلاغ نهایی
شرح ردیف تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
شرح رديف هاي فهرست بهاي تعميرات پالايشگاه
شرح ردیف فهرست بهای ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
شرح ردیف فهرست بهای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
مستندات
آئين نامه ها
بخشنامه ها
اسناد همسان
راهنما و شرح خدمات
اطلاعيه ها
نشريات مرتبط
نرخ هاي فلزات
گزارش های فنی
آئین نامه ها و راهنماهای مرتبط
پرسش و پاسخ
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2
پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات
آشنايي با پايگاه
بخشنامه‌هاي وزارت نفت
راهنماي آموزش درج اطلاعات در پايگاه
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایه
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجی
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2

 سوال 1

براي بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت، آيا مي توان براي پيمان‌هايي كه از فهرست بهاي نفت استفاده نشده است و يا يك قلم مي باشد نيز استفاده كرد؟

پاسخ:

از آنجائيكه ميزان محاسبه تعديل مبتني بر مبالغ پايه و تغييرات مربوط ميباشد، لازم است جهت بكارگيري شاخصهاي دستورالعمل تعديل ، برآوردهاي اوليه قراردادها از مباني فهرست هاي منتشره معاونت استفاده شده باشد. قراردادهاي يك قلم كه در برآورد اوليه آن از فهرست هاي بها استفاده شده باشد نيز مشمول استفاده از بخشنامه مي گردد.

 سوال 2

وزن فلزات در بند 2 بخشنامه شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2 نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت از طرف كارفرما يا پيمانكار بايد مشخص گردد ؟

پاسخ:

اين اوزان بايستي به استناد مدارك سازنده و يا اسناد مثبته ديگر از سوي پيمانكار بوده و مورد تائيد مشاور / كارفرما قرار گرفته باشد.

 سوال 3

براي كارهاي خاكي و بتن ريزي از كدام بخشنامه تعديل بايستي استفاده شود؟

پاسخ:

چنانچه رديف هاي استفاده شده از فهرست‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشد براساس بخشنامه آن معاونت مورد تعديل قرار مي‌گيرد و در صورتيكه از رديفهاي فهرست‌هاي بهاي صنعت نفت استفاده شده است بخشنامه منتشره وزارت نفت مبناي محاسبه خواهد بود.

 سوال 4

درتبصره 4 بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت ، منظور از عبارت" كارهاي عمومي" چيست؟

پاسخ:

كارهاي عمومي كارهايي مي باشد كه از فهارس بهاي معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور مورد محاسبه قرار مي گيرد.

 

 سوال 5

با توجه به اینکه بورس کالای ایران، قیمت ها را به صورت روزانه منتشر می نماید، آیا به جهت کاربردی تر نمودن محاسبه تعدیل فلزات، امکان تعریف شاخص های ماهیانه توسط آن معاونت وجود دارد؟

پاسخ:

خیر

 سوال 6

تعديل آيتمهاي ستاره‌دار با چه مكانيزمي انجام مي‌گيرد، آيا مي توان بر حسب نوع جنس آنها با رديف‌هاي فهرست بها معادل سازي نمود؟

پاسخ:

رديف ستاره‌دار مطابق تعريف آن در فهرست بهاء ، بايستي هم وزن فصل فهرست بهاء مورد استفاده باشد و مطابق ساير رديف ها، مورد تعديل قرار گيرد.

 سوال 7

در خصوص پيمانهايي كه بخشي از برآورد آن از فهارس‌بهاي معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري و بخشي از فهارس صنعت نفت استفاده شده باشد، راهكار چيست؟

پاسخ:

بايد ابتدا كاركرد صورت وضعيت‌ها، براساس فهرست‌هاي‌بهاي استفاده شده تفكيك گردد و سپس براساس دستورالعمل و بخشنامه مربوط به هر بخش محاسبه صورت پذيرد.

 سوال 8

در بخشنامه تعديل پيمان‌هاي صنعت نفت چنانچه پرداخت مبلغ مربوط به تجهيزات مشمول تعديل درچند مرحله باشد، براي تغيير نرخ فلزات" W"چه زماني ملاك خواهد بود؟

پاسخ:

زمان خريد مطابق بر برنامه زمانبندي ، ملاك محاسبه ميباشد.

 سوال 9

در بخشنامه تعديل پيمان هاي صنعت نفت درصورتيكه وزن فلزات پايه موجود دركالاي مشمول تعديل، ازطرف سازنده ارائه نشود تكليف چيست؟ آيا مي‌توان درصد يا وزن كالا را به صورت پيش فرض براي تعيين وزن فلز به كار رفته استفاده كرد؟

پاسخ:

براي وزن تجهيزات بايستي مدارك مربوط به سازنده و يا هرگونه مدارك مستند مورد تاييد مشاور و كارفرما ارائه گردد.

 سوال 10

آیا درقراردادهای مشمول تعدیل صنعت نفت که از فهرست ­های بهای جدید (یا آنهایی که در بخشنامه تعدیل اشاره نشده است) استفاده گردیده است، می­توان از روابط مندرج در بخشنامه فوق مربوط به رشته ­های مشابه استفاده نمود؟

 پاسخ:

 بلی، می­توان با توجه به رشته و دسته بندی فهرست ­های بهای مشابه، به شرح زیر و از رابطه­ های مندرج در دستورالعمل تعدیل تا ابلاغ دستورالعمل جدید استفاده نمود.

 1. فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه، از رابطه مندرج در بند 1-2 بخشنامه

 2. فهرست بهای تعمیرات خطوط لوله گاز کمربندی، تغذیه و شبکه گاز و فهرست بهای خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز، از رابطه­ مندرج در بند 1-1 بخشنامه

 

Persian Support By SadafIT Co.