به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات > Paygah-Introduction  

فهرست بها - تجزیه بها
سال 1383
سال 1384
سال 1386
سال 1387
سال 1387 - تجزيه بها
سال 1391
فهرست بها - سال 1392
سال 1392 - تجزيه بها
فهرست بها - 1393
فهرست بها - سال 1394
سال 1394 - تجزيه بها
فهرست بها - سال 1395
فهرست بها - سال 1396
فهرست بها - سال 1397
شرح رديف هاي فهرست بها
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی1397 -ابلاغ نهایی
شرح ردیف تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
شرح رديف هاي فهرست بهاي تعميرات پالايشگاه
شرح ردیف فهرست بهای ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
شرح ردیف فهرست بهای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
مستندات
آئين نامه ها
بخشنامه ها
اسناد همسان
راهنما و شرح خدمات
اطلاعيه ها
نشريات مرتبط
نرخ هاي فلزات
گزارش های فنی
آئین نامه ها و راهنماهای مرتبط
پرسش و پاسخ
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2
پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات
آشنايي با پايگاه
بخشنامه‌هاي وزارت نفت
راهنماي آموزش درج اطلاعات در پايگاه
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایه
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجی

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ------------------------------------------------------- لينك پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كشور

 

در اجراي آئين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات مصوبه شماره 108972/ت 32960 هـ مورخ 5/9/1385

هيئت محترم وزيران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور را 

در سال 1386 با اهداف به شرح ذيل ايجاد نموده است.

-          شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات

-          رقابت آزاد در رعايت اصل برابري حقوق مناقصه گران

-          ايفاي بهنگام و كامل تعهد هاي طرف هاي مناقصه

-          تسريع در مراحل برگزاري مناقصه

 

الزام قانوني

 

مطابق بند ب-ماده1 آيين نامه فوق: دستگاههاي مناقصه گزار مشمول قانون برگزاري مناقصات بايد

مقررات نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات را در كليه معاملات بزرگ اعم از مناقصه و ترك مناقصه رعايت كنند

 

لذا دستگاههاي اجرايي موظفند اطلاعات مناقصات، موارد ترك تشريفات و عدم الزام برگزاري مناقصه شامل فراخوان،

اسناد و صورتجلسات تا تعيين برنده و انعقاد قرارداد را براي عموم از طريق اين پايگاه اطلاع رساني نمايند.

 

دستگاه مركزي وزارت نفت

 

‌معاونت مهندسي و نظارت بر طرح‌ها در همان سال به عنوان نماينده وزارت نفت ( دستگاه مركزي) در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات معرفي گرديده است

و  متعاقب آن ، معاونت نيز از كليه شركتهاي اصلي و فرعي وابسته به وزارت نفت درخواست نمود تا نسبت به معرفي نماينده خود براي آموزش و دريافت

شناسه كاربري و رمز عبور دسترسي جهت مستند سازي مناقصات خود در پايگاه اقدام نمايند و برنامه آموزش و واگذاري شناسه كاربري و رمز عبور دسترسي

جهت مستند سازي مناقصات در پايگاه براي حدود 120 نماينده معرفي شده اجرا گرديد.

همچنين برنامه باز آموزي و رفع ابهامات كاربران و نيز آموزش كاربران جديد وزارت نفت، به صورت دوره اي در معاونت مهندسي و نظارت بر طرح‌ها اجرا مي گردد.

در حال حاضر تعداد 34 دستگاه مركزي كشور(وزارتخانه و نهاد دولتي مشمول قانون) در پايگاه ملي مناقصات درج گرديده است و وزارت نفت 118 دستگاه

مناقصه‌گزار ثبت شده(شركت هاي تابعه) در پايگاه دارا مي‌باشد.

 

اثرات مثبت اجرانمودن پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

 

استفاده دستگاههاي مناقصه گزار و پيمانكاران از پايگاه ملي مناقصات فوايد و مزايايي به شرح ذيل را موجب مي گردد :

-     درج فراخوان هاي شركتها در پايگاه موجب اطلاع رساني سريع و گسترده مي گردد لذا تعداد بيشتري  شركتهاي پيمانكاري و مشاور در مناقصات

-          شركت نموده و در نتيجه مناقصات با كيفيت رقابتي بهتر برگزار مي گردد 

-          اطلاع رساني، توضيح و تشريح اسناد ، رفع ابهامات وپاسخ  سؤالات پيمانكاران، به طور يكسان در اختيار همه قرار مي گيرد

-          تسريع در مراحل برگزاري مناقصه و شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات

-          پايگاه به عنوان بانك اطلاعاتي براي ظرفيت سنجي پيمانكاران و مشاوران قابل استفاده است.

 

توصيه و تأكيد

 

مطابق ماده ماده 30 آيين نامه :  مسئوليت كامل اجراي آئين نامه برعهده دستگاه مناقصه گزار مي باشد

( بديهي است كه در اين رابطه پيگيري و اجراي صحيح آئين نامه نيز مستقيماً برعهده مديرعامل قرار مي گيرد)

در صورت عدم رعايت قانون عواقب پيگرد قانوني دستگاههاي نظارتي متوجه بالاترين مقام اجرايي شركتها (مديران عامل)مي باشد.

 

Persian Support By SadafIT Co.