به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > راهنما و شرح خدمات > SharhRadif1397  

راهنما و شرح خدمات: SharhRadif1397

نام

SharhRadif1397 

عنوان

شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی - سال 1397 
ایجاد شده در 1397/8/24  12:49 توسط معاونت 
آخرین تغییر در 1397/8/24  18:19 توسط معاونت 
Persian Support By SadafIT Co.