به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > راهنما و شرح خدمات  

راهنما و شرح خدمات

فهرست بها - تجزیه بها
سال 1383
سال 1384
سال 1386
سال 1387
سال 1387 - تجزيه بها
سال 1391
فهرست بها - سال 1392
سال 1392 - تجزيه بها
فهرست بها - 1393
فهرست بها - سال 1394
سال 1394 - تجزيه بها
فهرست بها - سال 1395
فهرست بها - سال 1396
فهرست بها - سال 1397
شرح رديف هاي فهرست بها
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی1397 -ابلاغ نهایی
شرح ردیف تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
شرح رديف هاي فهرست بهاي تعميرات پالايشگاه
شرح ردیف فهرست بهای ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
شرح ردیف فهرست بهای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
مستندات
آئين نامه ها
بخشنامه ها
اسناد همسان
راهنما و شرح خدمات
اطلاعيه ها
نشريات مرتبط
نرخ هاي فلزات
گزارش های فنی
آئین نامه ها و راهنماهای مرتبط
پرسش و پاسخ
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2
پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات
آشنايي با پايگاه
بخشنامه‌هاي وزارت نفت
راهنماي آموزش درج اطلاعات در پايگاه
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایه
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجی
Modify settings and columns
  
نمایه: 
پوشه: راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت - ویرایش 2 - نشریه 041راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت - ویرایش 2 - نشریه 041
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت - ویرایش 2 - نشریه 041برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
001.pdfشرح خدمات اكتشاف نفت و گاز - نشریه 001
001برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
005.pdfشرح خدمات مديريت طرح - نشریه 005
005برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
008.pdfدستورالعمل ارجاع كار و انتخاب واحدهاي مهندسي ارزش و شرح خدمات آن در طرحهاي صنعت نفت - نشریه 008
008برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
009.pdfشرح خدمات مشاور، طرحهاي خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تاسيسات افزايش و كاهش فشار مرحله امكان سنجي - نشریه 009
009برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
037.pdfراهنماي انجام مطالعات و طراحي ژئوتكنيكي صنعت نفت در منطقه وپژه اقتصادي انرژي پارس - نشریه 037
037برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
037راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی ماهشهر.pdfراهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی ماهشهر - نشریه 037
037راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی ماهشهربرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
1.pdfراهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت - نشریه 041
1برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
Code052.pdfراهنمای طراحی لرزه ای سکوهای ثابت فراساحلی در صنعت نفت (نسخه پیش نویس) - نشریه 052
Code052برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
fmab.pdfفهرست خدمات همسان مطالعات ارزيابي آسيب پذيري و طرح بهسازي لرزه اي تاسيسات صنعت نفت
fmabبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
Form.pdfفرم اعلام همكاري در تدوين برنامه عملياتي نظام فني - اجرايي
Formبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
IME-Guide.pdfنمودار استفاده از اطلاعات سايت شركت بورس كالاي ايران
IME-Guideبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
MDP Prearation Procedure version10-95.pdf دستورالعمل تهیه طرح جامع توسعه مخازن نفت و گاز MDP (نسخه پیش نویس)
MDP Prearation Procedure version10-95برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
Projects.pdfفهرست پروژه هاي مربوط به اطلاعيه برنامه عملياتي نظام فني - اجرايي
Projectsبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
reboton.pdfراهنماي اجراي بتن ويژه صنعت نفت - نشریه 024
rebotonبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
SharhRadif1397.pdfشرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی - سال 1397
SharhRadif1397برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
Persian Support By SadafIT Co.