به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > فهرست بها - سال 1396  

فهرست بها - سال 1396

فهرست بها - تجزیه بها
سال 1383
سال 1384
سال 1386
سال 1387
سال 1387 - تجزيه بها
سال 1391
فهرست بها - سال 1392
سال 1392 - تجزيه بها
فهرست بها - 1393
فهرست بها - سال 1394
سال 1394 - تجزيه بها
فهرست بها - سال 1395
فهرست بها - سال 1396
فهرست بها - سال 1397
شرح رديف هاي فهرست بها
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی1397 -ابلاغ نهایی
شرح ردیف تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
شرح رديف هاي فهرست بهاي تعميرات پالايشگاه
شرح ردیف فهرست بهای ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
شرح ردیف فهرست بهای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
مستندات
آئين نامه ها
بخشنامه ها
اسناد همسان
راهنما و شرح خدمات
اطلاعيه ها
نشريات مرتبط
نرخ هاي فلزات
گزارش های فنی
آئین نامه ها و راهنماهای مرتبط
پرسش و پاسخ
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2
پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات
آشنايي با پايگاه
بخشنامه‌هاي وزارت نفت
راهنماي آموزش درج اطلاعات در پايگاه
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایه
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجی
Modify settings and columns
فهرست بهای 96
  
نمایه: 
اصلاحيه.pdfاصلاحیه فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه
تعمیرات پالایشگاه سال1396.pdfتعمیرات پالایشگاه
تعمیرات خطوط لوه کمربندی تغذیه و شبکه گاز سال 1396.pdfتعمیرات خطوط لوه کمربندی تغذیه و شبکه گاز
خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1396.pdfخطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز سال 1396.pdfخطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز
خطوط لوله گاز شهری سال1396.pdfخطوط لوله گاز شهری
خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت وگاز سال 1396.pdfخطوط لوله کمربندی تغذیه نفت وگاز
گاز رسانی به صنایع سال 1396.pdfگاز رسانی به صنایع
نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1396.pdfنرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت
نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)سال 1396.pdfنصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)
نصب تلمبه خانه های نفت وگاز و انبارهای نفت منطقه ای سال 1396.pdfنصب تلمبه خانه های نفت وگاز و انبارهای نفت منطقه ای
نصب واحد های سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال1396.pdfنصب واحد های سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها
نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1396.pdfنصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز
Persian Support By SadafIT Co.