به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > مجموعه فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی - سال 1392  

مجموعه فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی - سال 1392

فهرست بها - تجزیه بها
سال 1383
سال 1384
سال 1386
سال 1387
سال 1387 - تجزيه بها
سال 1391
فهرست بها - سال 1392
سال 1392 - تجزيه بها
فهرست بها - 1393
فهرست بها - سال 1394
سال 1394 - تجزيه بها
فهرست بها - سال 1395
فهرست بها - سال 1396
فهرست بها - سال 1397
شرح رديف هاي فهرست بها
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی1397 -ابلاغ نهایی
شرح ردیف تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
شرح رديف هاي فهرست بهاي تعميرات پالايشگاه
شرح ردیف فهرست بهای ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
شرح ردیف فهرست بهای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
مستندات
آئين نامه ها
بخشنامه ها
اسناد همسان
راهنما و شرح خدمات
اطلاعيه ها
نشريات مرتبط
نرخ هاي فلزات
گزارش های فنی
آئین نامه ها و راهنماهای مرتبط
پرسش و پاسخ
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2
پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات
آشنايي با پايگاه
بخشنامه‌هاي وزارت نفت
راهنماي آموزش درج اطلاعات در پايگاه
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایه
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجی
Modify settings and columns
  
نمایه: 
AM_Book92.pdfفهرست نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت
FB9251.pdfرشته خطوط لوله بين شهري انتقال نفت و گاز
FB9252.pdfرشته خطوط لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز
FB9253.pdfرشته خطوط لوله گاز شهري
FB9254.pdfرشته گازرساني به صنايع
FB9256.pdfرشته خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز
FB9258.pdfرشته نصب پالايشگاه هاي نفت و گاز، واحدهاي پتروشيمي و واحدهاي تفكيك مايعات گازي (NGL)
FB9259.pdfرشته نصب واحدهاي بهره برداري نفت و گاز و ايستگاه هاي تراكم گاز
FB9260.pdfرشته نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي
FB9261.pdfرشته نصب واحدهاي سرچاهي نفت و گاز و چندراهه ها
جدول اصلاحيه فهرست بهاي رشته گاز رساني به صنايع سال 1392.pdfجدول اصلاحيه فهرست بهاي رشته گاز رساني به صنايع سال 1392
FB9262.pdfفهرست بهای تعمیرات پالایشگاه - 92    
Persian Support By SadafIT Co.