به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > سال 1387 - تجزيه بها  

سال 1387 - تجزيه بها

فهرست بها - تجزیه بها
سال 1383
سال 1384
سال 1386
سال 1387
سال 1387 - تجزيه بها
سال 1391
فهرست بها - سال 1392
سال 1392 - تجزيه بها
فهرست بها - 1393
فهرست بها - سال 1394
سال 1394 - تجزيه بها
فهرست بها - سال 1395
فهرست بها - سال 1396
فهرست بها - سال 1397
شرح رديف هاي فهرست بها
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی1397 -ابلاغ نهایی
شرح ردیف تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
شرح رديف هاي فهرست بهاي تعميرات پالايشگاه
شرح ردیف فهرست بهای ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
شرح ردیف فهرست بهای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
مستندات
آئين نامه ها
بخشنامه ها
اسناد همسان
راهنما و شرح خدمات
اطلاعيه ها
نشريات مرتبط
نرخ هاي فلزات
گزارش های فنی
آئین نامه ها و راهنماهای مرتبط
پرسش و پاسخ
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2
پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات
آشنايي با پايگاه
بخشنامه‌هاي وزارت نفت
راهنماي آموزش درج اطلاعات در پايگاه
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایه
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجی
Modify settings and columns
  
نمایه: 
پوشه: رشته نصب پالايشگاه‌های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی واحدهای تفکیک مایعات گازی(NGL)رشته نصب پالايشگاه‌های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی واحدهای تفکیک مایعات گازی(NGL)
پوشه: رشته نصب واحدهای بهره‌برداری نفت و گاز و ايستگاه‌های تراكم گازرشته نصب واحدهای بهره‌برداری نفت و گاز و ايستگاه‌های تراكم گاز
پوشه: رشته نصب تلمبه خانه‌های نفت وانبارهاي نفت منطقه‌ایرشته نصب تلمبه خانه‌های نفت وانبارهاي نفت منطقه‌ای
پوشه: رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه‌هارشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه‌ها
FB8751.rarرشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز
FB8752.rarرشته خطوط لوله كمربندی و تغذيه نفت و گاز
FB8753.rarرشته خطوط لوله گاز شهری
FB8754.rarرشته گازرسانی به صنايع
FB8756.rarرشته خطوط لوله روزمينی جريانی نفت و گاز
Persian Support By SadafIT Co.