به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > سال 1384  

سال 1384

فهرست بها - تجزیه بها
سال 1383
سال 1384
سال 1386
سال 1387
سال 1387 - تجزيه بها
سال 1391
فهرست بها - سال 1392
سال 1392 - تجزيه بها
فهرست بها - 1393
فهرست بها - سال 1394
سال 1394 - تجزيه بها
فهرست بها - سال 1395
فهرست بها - سال 1396
فهرست بها - سال 1397
شرح رديف هاي فهرست بها
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی1397 -ابلاغ نهایی
شرح ردیف تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
شرح رديف هاي فهرست بهاي تعميرات پالايشگاه
شرح ردیف فهرست بهای ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
شرح ردیف فهرست بهای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
مستندات
آئين نامه ها
بخشنامه ها
اسناد همسان
راهنما و شرح خدمات
اطلاعيه ها
نشريات مرتبط
نرخ هاي فلزات
گزارش های فنی
آئین نامه ها و راهنماهای مرتبط
پرسش و پاسخ
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2
پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات
آشنايي با پايگاه
بخشنامه‌هاي وزارت نفت
راهنماي آموزش درج اطلاعات در پايگاه
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایه
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجی
Modify settings and columns
  
نمایه: 
توضیحات تحویل دادن
Aml_Book84.pdfفهرست نرخ عوامل در كارهاي صنعت نفت1696 KB
FB8451.pdfخطوط لوله  بين شهري انتقال نفت و گاز2103 KB
FB8452.pdfخطوط لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز1758 KB
FB8453.pdfخطوط لوله گاز شهري1810 KB
FB8454.pdfگاز رساني به صنايع1950 KB
FB8455.pdfمخزنهاي نفت1456 KB
Fb8456.pdfخطوط لوله رو زميني جرياني نفت و گاز2091 KB
FB8457.pdfابنيه صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي1430 KB
FB8458.pdfنصب پالايشگاههاي نفت و گاز كارخانجات توليد گاز مايع انبارها و محوطه مخزن هاي نفت مجاور پالايشگاه3499 KB
FB8459.pdfنصب واحدهاي بهره برداري نفت و گاز و ايستگاههاي تراكم گاز3133 KB
FB8460.pdfنصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي2594 KB
FB8461.pdfنصب واحدهاي سر چاهي نفت و گاز و چند راهه ها2286 KB
Persian Support By SadafIT Co.