به متن اصلی بازگردید

استانداردها

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  

> استانداردها

 معرفی

 

تعريف استاندارد:

 

حداقل الزامات مورد نياز براي كارهاي مهندسي، ساخت و نصب، انتخاب مواد و غيره در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و هدف آن دستيابي به ميزان مطلوبي از نظم و كيفيت در يك زمينه خاص مي‍باشد.

 

اهداف تدوين استاندارد در صنعت نفت:

  • يكپارچه و يكسان سازي
  • حداقل الزامات مورد نياز
  • جلوگيري از دوباره كاري ها
  • صرفه جويي در زمان و هزينه ها
  • دقت، صحت و سرعت

تدوين استاندارد و انطباق آنها با شرايط داخلي كشور (بومي سازي) با استفاده از منابع و مراجع بين المللي انجام مي شود.

 

تاريخچه تدوين استانداردهاي صنعت نفت(IPS) :

 

با تصويب هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران، كار تدوين استانداردهاي صنعت نفت ايران (IPS) از سال 1369 با استفاده از خدمات مشاور و با همكاري مديريت ها و شركتهاي تابعه وزارت نفت شروع و طي شش سال به صنعت نفت ارائه گرديد.

 

گونه ها:

  • ساخت و نصب
  • مهندسی
  • عمومی
  • بازرسی های ادواری
  • کالا

تعداد استانداردهاي تدوين شده اوليه: 378 عنوان

تعداد نقشه هاي استانداردي اوليه: 185 عنوان

تعداد استانداردهاي موجود: 372 عنوان

تعداد نقشه هاي استانداردي موجود : 188 عنوان

 

موارد استفاده:

  • در تاسيسات توليد نفت، گاز، پالايشگاه ها
  • واحد هاي شيميايي و پتروشيمي
  • جلوگيري از دوباره كاري ها
  • تاسيسات انتقال و فرآورش گاز و ساير تأسيسات گاز