به متن اصلی بازگردید

استانداردها

صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> استانداردها > محتویات سایت  

محتویات سایت

این صفحه همه کتابخانه ها، لیست ها، تخته های بحث، تالار های گفتگو در این وب سایت را نشان می دهد و بر روی نام کتابخانه و لیست برای دیدن محتوای انها کلیک کنید. سطل بازیابی حاوی مطالب حذف شده است. برای ایجاد یک کتابخانه یا لیست جدید بر روی "ایجاد" کلیک کنید.
نمایه: 
  نام شرح آیتم ها آخرین تغییر

  کتابخانه اسناد

IPS IPS    0 8 years ago
IPS-1393 IPS-1393  IPS-1392 (مجموعه استانداردها و نقشه های استانداردی که تا پایان سال 1391 تدوین، بروزرسانی، و تبیین فارسی شده و در تیرماه 1392 توزیع گردیده است)  2 5 years ago
IPS-1395 (مجموعه استانداردها و نقشه های استانداردی که تا پایان سال 1394 تدوین، بروزرسانی، و تبیین فارسی شده و در مهرماه 1395توزیع گردیده است) IPS-1395 (مجموعه استانداردها و نقشه های استانداردی که تا پایان سال 1394 تدوین، بروزرسانی، و تبیین فارسی شده و در مهرماه 1395توزیع گردیده است)    1 3 years ago
IPS-92-Lib IPS-92-Lib    37 2 years ago
pages pages    4 6 years ago
pictues pictues    1 7 years ago
STDProtocol STDProtocol  تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت  0 3 years ago
استاندارد های IPS 1391 استاندارد های IPS 1391    5 6 years ago
استانداردهای بین المللی(IHS) استانداردهای بین المللی(IHS)    0 8 years ago
تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت  تفاهم نامه  1 3 years ago
دستورالعمل های اجرایی دستورالعمل های اجرایی  دستورالعمل های اجرایی  1 3 years ago
مدارك در حال بررسي مدارك در حال بررسي  مدارك در حال بررسي  11 3 years ago

  گالری تصاویر

هیچ کتابخانه تصویری وجود ندارد.

  لیستها

ASME ASME  استاندارد ASME  232 6 years ago
Drawings Drawings    188 6 years ago
ips_92_list ips_92_list    0 6 years ago
IPS-1391 IPS-1391    372 6 years ago
WithDrawnList WithDrawnList    233 2 years ago

  تابلوهای گفتگو

هیچ تابلو گفتگویی وجود ندارد.

  نظر سنجی

نظر سنجی وجود ندارد.

  سایت ها و فضاهای کاری

هیچ زیر سایت یا فضای کاری وجود ندارد.

  بازیابی

بازیابی بازیابی  از این صفحه برای بازیابی مجدد آیتم هایی که از این سایت حذف کرده اید، یا برای خالی کردن آیتم های حذف شده استفاده کنید. 3