به متن اصلی بازگردید

استانداردها

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> استانداردها > مدارك در حال بررسي  

مدارك در حال بررسي

Modify settings and columns
مدارك در حال بررسي
  
نمایه: 
پوشه: اطلاعات اوليه پروژه تدوين و بروزرساني
اطلاعات اوليه پروژه تدوين و بروزرسانيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
1-Proposal for Phase one, Rev 00 - 20160509.rar
1-Proposal for Phase one, Rev 00 - 20160509برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
Comparison of API_BS_ISO_ISIRI_IPS.rar
Comparison of API_BS_ISO_ISIRI_IPSبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
آيين نامه ماده 3 الف قانون وظايف نفت-95-03-04.rar
آيين نامه ماده 3 الف قانون وظايف نفت-95-03-04برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
پروپوزال شرکت اویک 19-3-95.rar
پروپوزال شرکت اویک 19-3-95برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
دستورالعمل ارزیابی صلاحیت ارزیابان توانمندی فناورانه سازندگان.rar
دستورالعمل ارزیابی صلاحیت ارزیابان توانمندی فناورانه سازندگانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
ساختار پيشنهادي استانداردهاي صنعت نفت - 2-4-95.rar
ساختار پيشنهادي استانداردهاي صنعت نفت - 2-4-95برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
گزارش نظام استانداردسازي و كيفيت.rar
گزارش نظام استانداردسازي و كيفيتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
آيين نامه اجرايي بند 3 الف از ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت.rar
آيين نامه اجرايي بند 3 الف از ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.