به متن اصلی بازگردید

اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها

صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها > محتویات سایت  

محتویات سایت

این صفحه همه کتابخانه ها، لیست ها، تخته های بحث، تالار های گفتگو در این وب سایت را نشان می دهد و بر روی نام کتابخانه و لیست برای دیدن محتوای انها کلیک کنید. سطل بازیابی حاوی مطالب حذف شده است. برای ایجاد یک کتابخانه یا لیست جدید بر روی "ایجاد" کلیک کنید.
نمایه: 
  نام شرح آیتم ها آخرین تغییر

  کتابخانه اسناد

EPDocs EPDocs  مستندات فراخوان E&P  5 2 years ago
ihs2 ihs2    3 4 years ago
IPS-1389 IPS-1389    1307 6 years ago
استاندارد های نفت استاندارد های نفت    1286 5 years ago
سمت ها سمت ها    9 6 years ago
صفحات صفحات    13 4 years ago
ضوابط ضوابط    1 4 years ago
ضوابط سازمان مدیریت ضوابط سازمان مدیریت    7 4 years ago
فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه خدمات بازرسی داخلی و بیرونی خطوط لوله و سازه های زیردریایی نفت و گاز و تعمیرات مربوطه فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه خدمات بازرسی داخلی و بیرونی خطوط لوله و سازه های زیردریایی نفت و گاز و تعمیرات مربوطه    2 2 years ago
کتابخانه سبک کتابخانه سبک  این لیست سیستم توسط خصوصیت منابع انتشار یافته برای ذخیره سبک های XSL سفارشی و برگه های سبک آبشاری ایجاد شده است.  14 9 years ago

  گالری تصاویر

Pic Pic    44 4 weeks ago

  لیستها

ip-1389 ip-1389    1 7 years ago
ips ips    0 10 years ago
ORG ORG    19 4 years ago
اعلانات اعلانات    12 4 weeks ago
پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ    0 7 years ago
رفع اشکالات رفع اشکالات    1 7 years ago
سایت های مرتبط سایت های مرتبط    5 4 years ago

  تابلوهای گفتگو

پرسش و پاسخهای متداول پرسش و پاسخهای متداول    33 3 years ago

  نظر سنجی

نظر سنجی وجود ندارد.

  سایت ها و فضاهای کاری

Sharepoint Site استانداردها  2 weeks ago
Sharepoint Site امور مشاوران و پیمانکاران  8 days ago
Sharepoint Site ضوابط فنی و مهندسی  2 ماه پیش
Sharepoint Site نظارت و ارزشیابی  7 years ago
Sharepoint Site کتابخانه  7 years ago

  بازیابی

بازیابی بازیابی  از این صفحه برای بازیابی مجدد آیتم هایی که از این سایت حذف کرده اید، یا برای خالی کردن آیتم های حذف شده استفاده کنید. 0