به متن اصلی بازگردید

صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> محتویات سایت  

محتویات سایت

این صفحه همه کتابخانه ها، لیست ها، تخته های بحث، تالار های گفتگو در این وب سایت را نشان می دهد و بر روی نام کتابخانه و لیست برای دیدن محتوای انها کلیک کنید. سطل بازیابی حاوی مطالب حذف شده است. برای ایجاد یک کتابخانه یا لیست جدید بر روی "ایجاد" کلیک کنید.
نمایه: 
  نام شرح آیتم ها آخرین تغییر

  کتابخانه اسناد

EPDocs EPDocs  مستندات فراخوان E&P  5 3 years ago
ihs2 ihs2    3 5 years ago
IPS-1389 IPS-1389    1307 8 years ago
استاندارد های نفت استاندارد های نفت    1286 7 years ago
سمت ها سمت ها    9 8 years ago
صفحات صفحات    13 6 years ago
ضوابط ضوابط    1 6 years ago
ضوابط سازمان مدیریت ضوابط سازمان مدیریت    7 6 years ago
فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه خدمات بازرسی داخلی و بیرونی خطوط لوله و سازه های زیردریایی نفت و گاز و تعمیرات مربوطه فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه خدمات بازرسی داخلی و بیرونی خطوط لوله و سازه های زیردریایی نفت و گاز و تعمیرات مربوطه    2 4 years ago
کتابخانه سبک کتابخانه سبک  این لیست سیستم توسط خصوصیت منابع انتشار یافته برای ذخیره سبک های XSL سفارشی و برگه های سبک آبشاری ایجاد شده است.  14 10 years ago

  گالری تصاویر

Pic Pic    45 6 ماه پیش

  لیستها

ip-1389 ip-1389    1 9 years ago
ips ips    0 11 years ago
ORG ORG    19 6 years ago
اعلانات اعلانات    25 3 days ago
پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ    0 8 years ago
رفع اشکالات رفع اشکالات    1 8 years ago
سایت های مرتبط سایت های مرتبط    5 6 years ago

  تابلوهای گفتگو

پرسش و پاسخهای متداول پرسش و پاسخهای متداول    33 7 weeks ago

  نظر سنجی

نظر سنجی وجود ندارد.

  سایت ها و فضاهای کاری

Sharepoint Site استانداردها  2 years ago
Sharepoint Site امور مشاوران و پیمانکاران  3 weeks ago
Sharepoint Site ضوابط فنی و مهندسی  3 weeks ago
Sharepoint Site نظارت و ارزشیابی  8 years ago
Sharepoint Site کتابخانه  8 years ago

  بازیابی

بازیابی بازیابی  از این صفحه برای بازیابی مجدد آیتم هایی که از این سایت حذف کرده اید، یا برای خالی کردن آیتم های حذف شده استفاده کنید. 0