به متن اصلی بازگردید

اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها > اعلانات  

اعلانات

Modify settings and columns
  
نمایه: 
متنفیلتر
13- آئین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت (ویرایش‌ سوم - نسخه لاتین) - نشریه 038برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12- آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت شرکت های خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی صنعت نفت برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11- اسناد پیمان همسان خدمات عمومي در صنعت نفتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10-دستورالعمل تعيين حق الزحمه عوامل تخصصي پژوهشي 1396برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09- اصلاحیه فهرست بهای تعمیرات پالایشگاهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08- نظام فني و اجرايي طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07- سند همسان خدمات فني در صنعت نفت (پیش نویس)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
06- مجموعه فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی - سال 1396برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05- موافقتنامه،شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌هاي مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب(EPC)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04- فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03- فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجیبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02- کلیات خدمات تعميرات اساسي ماشين‌آلات فرآیندی دوار در صنعت نفت - نشریه شماره 082برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01- اسناد همسان پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.