به متن اصلی بازگردید

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> اعلانات  

اعلانات

Modify settings and columns
  
نمایه: 
متنفیلتر
32-دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت 1398برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
31-دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال 1395) 1398برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
30- دستورالعمل تعيين حق الزحمه عوامل تخصصي در پروژه هاي پژوهشي بالادستي ميدان محور و پايين دستي تقاضا محور صنعت نفت-سال 1398برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
28 - بخشنامه نرخ تسعیر ارز در قراردادهای صنعت نفتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
27- موافقتنامه،شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌هاي مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب(EPC)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26- دستورالعمل جبران افزایش غیر قابل پیش بینی هزینه های بالاسری شرکت های مهندسان مشاوربرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24- دور دوم فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت شرکت های عملیات حفاری نفت و گاز برای اجرای طرح های نگهداشت و افزایش سطح تولیدبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23- كليات شرح خدمات اكتشاف منابع هیدروکربنی در صنعت نفت (ویرایش دوم)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21-فصلنامه نظام فني و اجرايي طرح ها و پروژه هاي صنعت نفتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20- فهرست بهای آزمایش های پژوهشی بالادستی صنعت نفت سال 1397برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
19- دستور العمل تكميلي نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل C , P , PC , EP , EPC و حفاري و تعميراتي صنعت نفت(تمديد بخشنامه سال 1395)برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
17- دستورالعمل تعيين حق الزحمه عوامل تخصصي خدمات پژوهشي در پروژه هاي پژوهشي بالا دستي ميدان محور- 1397برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
16- شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی - سال 1397برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15- مجموعه فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی - سال 1397برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14-اسناد همسان پيمان خريد و نصب تجهيزات سيستمهاي حفاظت الكترونيك در صنعت نفت 1397برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13- آئین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت (ویرایش‌ سوم - نسخه لاتین) - نشریه 038برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12- آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت شرکت های خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی صنعت نفت برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10-دستورالعمل تعيين حق الزحمه عوامل تخصصي پژوهشي 1396برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09- اصلاحیه فهرست بهای تعمیرات پالایشگاهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08- نظام فني و اجرايي طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
06- مجموعه فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی - سال 1396برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04- فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03- فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجیبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02- کلیات خدمات تعميرات اساسي ماشين‌آلات فرآیندی دوار در صنعت نفت - نشریه شماره 082برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01- اسناد همسان پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت 1396-آزمايشيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.