به متن اصلی بازگردید

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری
وزارت نفت ایران

 آدرس و تلفن


 اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها:

 تهران، خیابان خردمند شمالی، خیابان 14، پلاک 17
تلفن: 88810466 الی 7
فکس: 88810465