به متن اصلی بازگردید

امور مشاوران و پیمانکاران

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  

لیست ها
مستندات
دور دوم فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت شرکت های عملیات حفاری نفت و گاز برای اجرای طرح های نگهداشت و افزایش سطح تولید
موافقتنامه،شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌هاي مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب(EPC)
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت شرکت های خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی صنعت نفت - 96
تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت
ارزیابی عملکرد پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
شيوه نامه حل اختلافهاي قراردادي
پروژه تدوین سند همسان EPC اختصاصی صنعت نفت
آگهی فراخوان و پرسشنامه شناسایی شرکت های فعال در زمینه مطالعات مخازن هیدروکربوری و تهیه طرح های جامع توسعه میدان (MDP)
فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه خدمات بازرسی داخلی و بیرونی خطوط لوله و سازه های زیردریایی نفت و گاز و تعمیرات مربوطه
مستندات فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات حفاری
مستندات
فهرست بلند شركت‌هاي داراي گواهينامه صلاحيت در رشته‌هاي تخصصي نفت و گاز
پيمانكاران
مشاوران
شركتهاي طرح و ساخت
فهرست شركت هاي پيمانكاري ممنوع المعامله
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
نظام فني و اجرايي طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت
نظام فني اجرايي كشور
نظام اجرايي طرح هاي صنعت نفت
ساختار نظام های اجرای طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت
> امور مشاوران و پیمانکاران

 معرفی

 

باتوجه به اهميت موضوع و تاكيد قانون بر استفاده حداكثر از توان داخلي، معاونت امور مشاوران و پيمانكاران در اين اداره كل شكل گرفته است كه دربخشهاي تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران، تدوين مقررات تشخيص صلاحيت و مديريت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات و دبيرخانه نظام فني اجرايي كشور به عنوان نماينده وزارت نفت، در راستاي ارتقاي توان داخلي و كاهش وابستگي به خارج از كشور گام برمي دارد .اهداف و مسئوليتهاي اين معاونت عبارتند از:

- شناسايي و رتبه بندي مشاوران و پيمانكاران ذي صلاح در آن دسته از رشته هاي صنعت نفت كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تشخيص صلاحيت نشده اند، به منظور ارتقا توان داخلي و كاهش تاخيرات و معضلات موجود در اجراي پروژه ها

- ارزيابي عملكرد پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي تابعه وزارت نفت

- تهيه و تدوين آيين نامه ها، ضوابط و دستورالعملهاي تشخيص صلاحيت و ارزيابي عملكرد شركتهاي مهندسين مشاور و پيمانكاران در زمينه هاي تخصصي صنعت نفت

- كنترل و پايش مستمر عملكرد دستگاههاي اجرايي تابعه وزارت نفت در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات، به منظور بهبود فرآيند مستند سازي و ارتقا شفافيت در مناقصات برگزار شده در صنعت نفت و ارائه گزارشات دوره اي به مقام عالي وزارت

- ايجاد هماهنگي، كارهاي پشتيباني،‌ رسيدگي به مشكلات و پاسخ به سوالات كاربران وزارت نفت در خصوص پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات و آموزش نمايندگان دستگاههاي اجرايي تابعه

- مشاركت و همكاري با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در خصوص تدوين و به روزآوري دستورالعملها و آيين نامه هاي مرتبط با نظام فني اجرايي كشور از جمله آيين نامه هاي تشخيص صلاحيت و حضور در جلسات مرتبط با تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مشاوران اختصاصي صنعت نفت به عنوان نماينده وزارت نفت، حسب مورد

- اخذ مشخصات و فهرست پيمانكاران ممنوع المعامله شده در سطح شركتهاي تابعه وزارت نفت بر اساس ابلاغيه مقام عالي وزارت، تهيه بانك اطلاعاتي هوشمند شركت هاي مذكور و پاسخگويي به استعلام هاي به عمل آمده توسط شركتهاي تابعه در خصوص وضعيت ممنوع المعامله بودن پيمانكاران متقاضي حضور در مناقصات وزارت نفت

- پالايش، آسيب شناسي كلي و تحليل گزارشات پيشرفت پروژه هاي دردست اجراي صنعت نفت، بر اساس اطلاعات ارسالي از سوي شركتهاي تابعه و تهيه گزارش مربوطه