به متن اصلی بازگردید

امور مشاوران و پیمانکاران

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> امور مشاوران و پیمانکاران > ارزیابی عملکرد پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت  

ارزیابی عملکرد پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت

لیست ها
مستندات
دور دوم فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت شرکت های عملیات حفاری نفت و گاز برای اجرای طرح های نگهداشت و افزایش سطح تولید
موافقتنامه،شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌هاي مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب(EPC)
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت شرکت های خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی صنعت نفت - 96
تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت
ارزیابی عملکرد پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
شيوه نامه حل اختلافهاي قراردادي
پروژه تدوین سند همسان EPC اختصاصی صنعت نفت
آگهی فراخوان و پرسشنامه شناسایی شرکت های فعال در زمینه مطالعات مخازن هیدروکربوری و تهیه طرح های جامع توسعه میدان (MDP)
فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه خدمات بازرسی داخلی و بیرونی خطوط لوله و سازه های زیردریایی نفت و گاز و تعمیرات مربوطه
مستندات فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات حفاری
مستندات
فهرست بلند شركت‌هاي داراي گواهينامه صلاحيت در رشته‌هاي تخصصي نفت و گاز
پيمانكاران
مشاوران
شركتهاي طرح و ساخت
فهرست شركت هاي پيمانكاري ممنوع المعامله
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
نظام فني و اجرايي طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت
نظام فني اجرايي كشور
نظام اجرايي طرح هاي صنعت نفت
ساختار نظام های اجرای طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت
Modify settings and columns
  
نمایه: 
Agahi.aspx
Agahiبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
96-ماشين هاي دوار- پرسشنامه.pdf
96-ماشين هاي دوار- پرسشنامهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
96-پيوست 1- شرح خدمات ماشين هاي دوار.pdf
96-پيوست 1- شرح خدمات ماشين هاي دواربرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
شيوه نامه ماشين هاي دوار-96.pdf
شيوه نامه ماشين هاي دوار-96برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
فراخوان ماشين هاي دوار- 96.pdf
فراخوان ماشين هاي دوار- 96برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
دستورالعمل ارزشيابي پيمانكاران صنعت نفت.docxدستورالعمل ارزشيابي عملكرد پيمانكاران صنعت نفت
دستورالعمل ارزشيابي پيمانكاران صنعت نفتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
دستورالعمل ارزشيابي پيمانكاران صنعت نفت.pdfدستورالعمل ارزشيابي عملكرد پيمانكاران صنعت نفت
دستورالعمل ارزشيابي پيمانكاران صنعت نفتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
شيوه نامه ارزشيابي مهندسان مشاور1.pdfشيوه نامه ارزشيابي مهندسان مشاور صنعت نفت در پروژه هاي E و EP
شيوه نامه ارزشيابي مهندسان مشاور1برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
KarbargArzyabiPeymankaran.rarكاربرگ 1- اطلاعات عمومي پيمان تعميراتي ماشينهاي دوار و فرآيندي در صنعت نفت (بازة زماني ابتداي سال 1388 تا 1392)
KarbargArzyabiPeymankaranبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
كاربرگهاي ارزشيابي مشاوران.docxكاربرگهاي ارزشيابي مهندسان مشاور صنعت نفت در طرح هاي E و EP
كاربرگهاي ارزشيابي مشاورانبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.