به متن اصلی بازگردید

امور مشاوران و پیمانکاران

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها > امور مشاوران و پیمانکاران > فراخوان 96  

فراخوان 96

مستندات
موافقتنامه،شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌هاي مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب(EPC)
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت شرکت های خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی صنعت نفت - 96
تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت
ارزیابی عملکرد پیمانکاران و مشاوران در صنعت نفت
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
شيوه نامه حل اختلافهاي قراردادي
پروژه تدوین سند همسان EPC اختصاصی صنعت نفت
آگهی فراخوان و پرسشنامه شناسایی شرکت های فعال در زمینه مطالعات مخازن هیدروکربوری و تهیه طرح های جامع توسعه میدان (MDP)
فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه خدمات بازرسی داخلی و بیرونی خطوط لوله و سازه های زیردریایی نفت و گاز و تعمیرات مربوطه
آگهی فراخوان شناسايي و تهيه بانك اطلاعاتي پيمانكاران طرح و احداث فعال در زمينه پروژه هايEPC در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش
مستندات فراخوان شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات حفاری
فهرست بلند شركت‌هاي داراي گواهينامه صلاحيت در رشته‌هاي تخصصي نفت و گاز
پيمانكاران
مشاوران
شركتهاي طرح و ساخت
فهرست شركت هاي پيمانكاري ممنوع المعامله
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
نظام فني و اجرايي طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت
نظام فني اجرايي كشور
نظام اجرايي طرح هاي صنعت نفت
ساختار نظام های اجرای طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت
Modify settings and columns
(16.08.97)پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده  در زمينه تعميرات ماشينهاي دوار و فرآيندي تا تاریخ.xlsپيمانكاران تشخيص صلاحيت شده  در زمينه تعميرات ماشينهاي دوار و فرآيندي (تا تاریخ16/08/97)
(16.08.97)پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده در زمينه تعميرات ماشينهاي دوار و فرآيندي تا تاریخبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
96-پيوست 1- شرح خدمات ماشين هاي دوار.pdfپيوست 1- راهنمای شرح خدمات تعمیرات ماشين هاي دوار در صنعت نفت
96-پيوست 1- شرح خدمات ماشين هاي دواربرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
96-ماشين هاي دوار- پرسشنامه.pdfپرسشنامه ارزیابی صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدمات تعمیرات ماشين هاي دوار و فرآیندی در صنعت نفت
96-ماشين هاي دوار- پرسشنامهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
شيوه نامه ماشين هاي دوار09-96.pdfشيوه نامه ارزیابی صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدمات تعمیرات ماشين هاي دوار و فرآیندی در صنعت نفت
شيوه نامه ماشين هاي دوار09-96برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
فرم درخواست-96.docxفرم درخواست-1396
فرم درخواست-96برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.